Lataa Omaisen muistilista tulostettavassa muodossa tästä

Kuolemasta on hyvä tiedottaa:

 • sukulaisille ja ystäville
 • työnantajalle
 • seurakunnalle
 • eläke- ja vakuutusyhtiölle
 • taloyhtiölle
 • yhdistyksille

Pankit, valtion virastot (kuten KELA) ja useat eläke- ja vakuutusyhtiöt saavat tiedon kuolemasta väestötietorekisterin kautta.

Kuolintodistus ja hautauslupa:

 • Hautausluvan kirjoittaa joko hoitava lääkäri pian kuoleman jälkeen tai ruumiinavauksen suorittanut taho. Kun hautauslupa on olemassa kirjallisena voidaan vainaja haudata. Hautajaisjärjestelyjen hoitamisen voi aloittaa ilman hautauslupaakin.
 • Kuolintodistuksen ja kuolinsyyn tiedon saa joko hoitavalta lääkäriltä tai oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oikeuslääkäriltä. Usein tämä tieto on saatavilla vasta viikkojen tai kuukausien päästä kuolemasta.

Hautausavustus

 • Vainajalla voi joskus olla oikeus hautausavustukseen työsuhteen perusteella. Kysy asiasta viimeiseltä työnantajalta. Varattoman vainajan hautauskuluihin voi anoa toimeentulotukea kotikunnan sosiaalipalvelutoimistosta.

Hautajaisjärjestelyt

 • Arkun ja/tai uurnan valinta
 • Vainajan kuljetuksesta sopiminen
 • Siunaustilaisuuden järjestäminen
  • Siunausajan ja –paikan sopiminen
  • Papin, kanttorin ja muiden siunaukseen liittyvien asioiden sopiminen
  • Tarvittaessa arkun kantajien sopiminen
 • Hautausjärjestelyt
  • Hautapaikan selvittäminen
  • Uurnahautauksessa tuhkausajan, uurnan luovutusajan ja uurnan hautaan laskun sopiminen
 • Muistotilaisuus
  • Muistotilaisuuspaikan sopiminen
  • Pitopalvelu
 • Kukat
  • Arkunkoriste
  • Kirkon tai kappelin koristeet
  • Omaisten kukkalaitteet
  • Muistotilaisuuden koristelu
 • Valokuvaus
 • Lehti-ilmoitus ja hautajaiskutsut
 • Suruliputus

Hautauksen jälkeen

Kiitosilmoitus:

 • Mikäli kuolinilmoitus on julkaistu ennen hautausta voidaan julkaista erillinen osanottokiitos tai lähettää osanottajille kiitoskortti.

Vakuutukset:

 • Mahdollisen henkivakuutuskorvauksen hakeminen, esim. työnantajan ryhmähenkivakuutuksesta
 • Muiden vakutuusten, kuten säästö- tai eläkevakuutusten, tarkistaminen ja korvaushakemukset.

Muistomerkki ja haudanhoito:

 • Uudelle hautapaikalle voidaan asentaa väliaikainen hautaristi ennen varsinaisen muistomerkin asennusta
 • Uuden muistomerkin valinta ja asennus tai olemassaolevan muistomerkin kaiverrus, uusinnat ja asennus.
 • Haudanhoitosopimus seurakunnan kanssa.

Muuta:

 • Puhelin- ja muiden liittymien irtisanominen.
 • Lehtitilausten irtisanominen.
 • Vuokrasopimusten irtisanominen.

Perunkirjoitus:

 • Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden sisällä kuolemasta.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Kirkkoja

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko

Seurakuntia

Tampereen ev.lut. seurakunnat
Tampereen ortodoksinen seurakunta
Tampereen helluntaiseurakunta

Muut linkit:

Siviilihautajaiset/Pro - Seremoniat
Kela
Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan Hoitokoti